มีจำนวน 8 ห้อง พื้นที่ 35 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน ภาพห้องพัก อาทิ เครื่องปรับ-
อากาศ โทรทัศน์พร้อมเคเบิล ตู้เย็น ชุดโต๊ะเก้าอี้
โซฟา ฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น